Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen voor
volwassenen en kinderen van Mandala Mind en gelden zonder uitzondering voor
iedere cursist.
De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de
website.
Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.

Betaling

Na inschrijving betaalt cursist het cursusbedrag per lesblok (tenzij anders
overeengekomen). Het cursusbedrag en het aantal lessen per blok worden
voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via o.a. de website:
www.mandalamind.nl

Het cursusbedrag dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn.
Dit geldt ook indien een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.
Bij niet tijdige betaling, wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les
worden ontzegd.

Wijzigingen

Mandala Mind behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een
nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
Mandala Mind behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te
wijzigen.

Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist
het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van
de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te
hebben voldaan.

Restitutie gemiste lessen

Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden.
Dit kan alleen als er plek is in de betreffende groep.

In geval van langdurige ziekte of van een blessure, kan een
uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk)
worden ingehaald. Hierover worden tevoren afspraken gemaakt.
Bij zwangerschap kan de cursist ervoor kiezen de lessen te blijven volgen.

Opzeggen

Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot één maand voor het einde van het
lopende lesblok.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of
telefonisch. Opzeggen na genoemde data betekent dat cursist het cursusbedrag voor het
volgende lesblok verschuldigd blijft.

Annuleren door Mandala Mind

Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld.
Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.

Vakanties

Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Midden
Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf
vermeld. Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de
nieuwsbrief en in Mandala Mind.

 

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling
is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt
ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten
hebben.

Mandala Mind kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel opgelopen letsel.
Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van
de les te informeren.

Mandala Mind is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van
persoonlijke eigendommen.
De lessen in Mandala Mind worden door verschillende docenten verzorgd. Alle
docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen.

In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden.
Wanneer een lesuur een andere docent krijgt en een cursist hierom het
lidmaatschap wenst te beëindigen gelden de voorwaarden zoals beschreven in punt
9.

Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen. Lukt
dat niet dan zal de yogadocent de cursist wijzen op de klachtenregeling van de
Vereniging van Yogadocenten Nederland (www.yoganederland.nl).

De inhoud van deze website is beveiligd tegen kopiëren . . .